Πρόγραμμα αγώνων Ανόρθωσις Αμμοχώστου

Κατεβάστε το πρόγραμμα στο κινητό σας:

Το πιο κάτω είναι διαμορφωμένο για την εφαρμογή της Google, Calendar, και γίνεται αυτόματα ενημέρωση χωρίς να χρειαστεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από εσάς.

Για google calendar

Το πιο κάτω έχει ελεγχθεί με την εφαρμογή, Calendar, της Apple και γίνεται αυτόματα ενημέρωση χωρίς να χρειαστεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από εσάς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες εφαρμογές ημερολογίων απλά δεν κάναμε έλεγχο για αυτόματη ανανέωση. Εάν δεν γίνεται αυτόματα μπορείτε να το κατεβάσετε ξανά από πιο κάτω και το ημερολόγιο θα ανανεωθεί.

Για άλλες εφαρμογές

Επόμενοι Αγώνες

Προηγούμενοι Αγώνες

Copyrights foinikasnews.com 2021-2024, All Rights Reserved.